Medicin DK


Lægemiddelstyrelsen: Køb og salg af medicin på internettet

Lægemiddelstyrelsen hører under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Lægemiddelstyrelsen administrerer lovgivningen om lægemidler, medicintilskud, apoteker, medicinsk udstyr og euforiserende stoffer. Lægemiddelstyrelsen arbejder på at sikre kvaliteten af lægemidler der anvendes i Danmark.

Apotekerne ejet af en privat apoteker, der af Sundhedsministeriet har fået tilladelse til at drive et bestemt apotek. Der er ikke fri etableringsret, da sundhedsministeriet fastsætter hvor i landet der skal være et apotek, og skal give tilladelse hvis en apoteker ønsker at flytte sit apotek.

lægemiddelstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen Logo

Avancen forhandles jævnligt mellem Apotekerforeningen og Sundhedsministeriet med udgangspunkt apoternes gennemsnitlige overskud i kroner og ører.

Der er i Danmark åbnet op for at andre butikker som materialister og supermarkeder kan forhandle visse håndkøbslægemidler under betemte betingelser.

 • lægemidler
 • medicintilskud
 • apoteker
 • medicinsk udstyr
 • euforiserende stoffer

Vi danskere køber lægemidler for et milliardbeløb hvert år. Flere og flere af disse lægemidler bliver købt via internettet.

Overvejer du at købe receptpligtigt medicin online, men er i tvivl om hvordan og hvorledes det foregår? På denne side kan du læse mere om hvordan man bestiller receptmedicin online, og hvorfor det kan lade sig gøre.

Nyt logo som sikkerhed for forbrugerne

Hjemmesider i EU-/EØS med lovligt onlinesalg af lægemidler til offentligheden skal fra den 1. juli 2015 indeholde et nyt logo. Det gælder både apoteker og godkendte detailforhandlere.

Formålet med logoet er at vise forbrugerne, at den hjemmeside, de er inde på sælger medicin på lovlig vis. Logoet skal medvirke til at forhindre, at forfalsket medicin kommer ind i den lovlige forsyningskæde.

Sikkert Viagra på nettet

Som en del af logoet indgår teksten ’Klik her for at se, om dette websted drives på lovlig vis’. Logoet er grundlæggende ens i hele EU-/EØS - det er kun det nationale flag og sproget, der skifter fra land til land.

Logoet skal være anbragt på alle hjemmesider, der sælger medicin lovligt. På hver enkelt hjemmeside skal logoet fremgå på alle de undersider, hvor du kan købe medicin.

Alle apoteker og detailforhandlere, som er godkendt til at sælge medicin på nettet fremgår her på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside:

 • Alle apoteker, der sælger medicin på nettet
 • Alle godkendte detailforhandlere, der sælger medicin på nettet

Det er nemt at undersøge, om du kan stole på den pågældende hjemmeside:

 • Ved besøg på en hjemmeside, hvor der sælges medicin online, skal du kigge efter logoet.
 • Når du klikker på logoet, skal du tjekke, om du bliver ført videre til en af Lægemiddelstyrelsens lister over apoteker eller godkendte detailforhandlere.
 • Tjek på listen at forhandleren og hjemmesiden er registreret. Et apotek/en detailforhandler er registreret på listen. fordi de efter reglerne har oplyst til Lægemiddelstyrelsen, at de forhandler medicin online. Apoteker har en bevilling og detailforhandlere har en tilladelse udstedt af Lægemiddelstyrelsen, der giver dem ret til at forhandle medicin til forbrugere.
 • Hvis apoteket/detailforhandleren er registeret på listen kan du trygt gennemføre dit køb af medicin på hjemmesiden. Køb ikke medicin fra hjemmesider, som ikke har det nye logo.

Yderligere information

På EMA's hjemmeside er der en side med links til lister over apoteker og detailforhandlere, som er godkendt til at sælge medicin på nettet i de respektive EU-medlemslande. Der er også beskrivelser af logoet: EMA Buying medicines online

Regler om apotekers og godkendte detailforhandleres onlinesalg af medicin

Ifølge de danske regler om onlineforhandling af medicin må medicin kun forhandles eller udleveres her i landet, når der er udstedt en markedsføringstilladelse.

Hvis et lægemiddel skal forhandles til brugere i andre EU-/EØS-lande, skal det også have en markedsføringstilladelse i bestemmelseslandet.

Et lægemiddel er ikke nødvendigvis placeret i den samme udleveringsgruppe i de forskellige EU / EØS-lande. Der kan f.eks. være lande, der til forskel fra andre, har placeret et lægemiddel i en udleveringsgruppe, der medfører, at alene læger med et bestemt speciale er berettiget til at ordinere lægemidlet.

Overordnet skal apoteker i forbindelse med onlineforhandling af medicin overholde samtlige de regler, der gælder i forbindelse med apotekers salg af medicin til forbrugerne. Apoteker vil således bl.a. være forpligtet til at foretage substitution af medicin og at informere om billigere alternativer også i forbindelse med onlineforhandling.

Forhandlere, der har modtaget tilladelse i henhold til lægemiddellovens § 39, stk. 1, til at detailforhandle lægemider og som onlineforhandler disse, vil ligeledes være forpligtet til at overholde samtlige de regler, der gælder for disses forhandling af lægemidler.

Bekendtgørelse nr. 675 af 20. maj 2015 om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler fastsætter supplerende regler.

Et apotek skal på hjemmesiden, hvorfra der foretages onlineforhandling af medicin, tilbyde information om lægemidlet, og der skal gives mulighed for såvel mundtlig som skriftlig rådgivning. Dette indebærer, at der skal være mulighed for, at forbrugeren kan komme i dialog med apoteket telefonisk og skriftligt via hjemmesiden. Der er krav om, at det tidsrum, denne mulighed skal gives i, mindst skal svare til apotekets åbningstid.

Hjemmesiden skal være tilgængelig for forbrugere med handicaps, primært forbrugere med synshandicap eller læsevanskeligheder i øvrigt. Hjemmesiden skal herunder vejlede om, at såfremt forbrugeren har problemer med at læse eller forstå teksten, har denne mulighed for at kontakte apoteket telefonisk eller fysisk i apotekets åbningstid for yderligere vejledning.

I Danmark må der ikke på et apoteks hjemmeside gives forbrugeren mulighed for at gennemføre onlinekonsultation hos læge eller tandlæge til brug for ordination og bestilling af lægemidler på hjemmesiden.

Gode råd

Der er en række forhold, det er godt at være ekstra opmærksom på, når man handler på internettet. Især når det drejer sig om køb af lægemidler.

Vi har samlet en håndfuld gode råd, som gør det lidt lettere at gennemskue en nethandel.

Vælg hvem du handler med

Der er også mange andre forhandlere af medicin på nettet. Det er vigtigt at finde en seriøs og pålidelig forhandler, men det er ikke nødvendigvis let. Her er et par spørgsmål, du kan stille dig selv, når du skal vurdere en e-butik:

 • Fremgår det, hvem der står bag hjemmesiden og de informationer, varer og services, der tilbydes?
 • Hvis hjemmesiden indeholder reklamer, er information og reklame så adskilt fra hinanden?
 • Er siden blevet opdateret for nyligt?

Derudover er der nogle kendetegn, som bør få dine alarmklokker til at ringe:

 • Når løfter om sundhed og helbredelse er for gode til at være sande
 • Når der er lange lister over vidt forskellige sygdomme, som lægemidlet kan helbrede
 • Når lægemidlet kun kan købes hos den pågældende forhandler eller kun i en begrænset periode

Kræv information om lægemidlet

Som kunde har du krav på at få ordentlig information om det lægemiddel, du overvejer at købe. Hvis du ikke kan få fyldestgørende oplysninger om lægemidlet, så bør du finde en mere seriøs forhandler.

God og saglig information vil bl.a. sige, at du bliver oplyst om:

 • Lægemidlets navn
 • Aktive indholdsstoffer
 • Lægemidlets anvendelsesområde
 • Hvornår lægemidlet ikke måbruges (fx under graviditet eller sammen med andre lægemidler)
 • Dosering
 • Eventuelle bivirkninger
 • Fremstillerens navn og adresse

Køb kun godkendte lægemidler

I Danmark, og andre europæiske lande, skal et lægemiddel godkendes af sundhedsmyndighederne, før det må sælges til forbrugerne. Hvis du er i tvivl, så spørg forhandleren, om lægemidlet er godkendt og hvis ja: I hvilke lande?

Hvis forhandleren ikke ved om lægemidlet er godkendt, eller ikke vil sige det, så er der noget alvorligt galt.

Får du en brugsanvisning?

Når du køber et lægemiddel i Danmark, er pakning og brugsanvisning på dansk. Brugsanvisningen indeholder vigtige oplysninger om lægemidlet. Fx virkning og bivirkninger, advarsler, opbevaring, særlige forhold du skal være opmærksom på osv.

Når du køber et lægemiddel i udlandet, bør du sikre dig, at du får en brugsanvisning på et sprog du forstår.

Pas på navneforvirring

Lægemidler sælges ofte under forskellige navne i forskellige lande. Derfor kan du ikke være sikker på, at der er det samme i pakkerne, selvom to navne lyder næsten ens.

Hvis du er i tvivl om et bestemt lægemiddel, så spørg eventuelle bekendte med forstand på lægemidler, spørg på apoteket eller prøv at sammenligne indholdsstofferne med et lægemiddel, du kender.

Undgå falske lægemidler

Alt kan forfalskes, også lægemidler. Hvis du køber lægemidler på nettet, ved du ofte ikke, hvem det egentlig er, du handler med. Det er også vanskeligt at se, om forhandleren er underkastet nogen form for kontrol af myndighederne i det land, hvor vedkommende har etableret sig.

Det vil sige, at der er en risiko for, at det du køber, ikke er det, du tror. I bedste fald er det bare virkningsløst. I værste fald er det direkte skadeligt.

Får du erstatning?

Det er meningen, at lægemidler skal forebygge, lindre eller helbrede sygdomme. Alligevel sker det nogle gange, at lægemidler forvolder skade. Det kan penge ikke lave om på, men erstatning for skaden kan ofte hjælpe lidt på situationen.

Når du køber et lægemiddel fra et dansk apotek eller anden godkendt forhandler her i landet, er du automatisk dækket af en erstatningsordning for lægemiddelskader. Hvis du køber et lægemiddel i udlandet, kan du ikke umiddelbart regne med at kunne få erstatning. Selv løftet om ’money back guaranty’ kan en forhandler på nettet nemt løbe fra.

Køber du ulovligt?

Du skal være opmærksom på, at der findes regler, der begrænser privatpersoners mulighed for at få lægemidler tilsendt fra udlandet, dvs. også lægemidler købt på nettet.

Det er ulovligt at få tilsendt lægemidler, der er købt eller afsendt fra et land uden for et EU- eller EØS-land. Det er desuden kun lovligt at indføre lægemidler, der er lovligt indkøbt samt til eget brug.

Det er også ulovligt at få tilsendt lægemidler, der indeholder euforiserende stoffer eller er doping.

Er du i tvivl om et konkret lægemiddel? Spørg om indførsel.

Lægemiddelstyrelsen Køb og salg af medicin på internettet